Universitat Rovira i Virgili

Sortides professionals

El Màster en Genètica, Física i Química Forense és l'únic Màster Oficial amb continguts específics d'Anàlisis Forenses a Catalunya.

L'obtenció del títol facilita l'accés als àmbits professionals següents:

Els àmbits d'activitat del Màster es concreten en les sortides professionals següents: