Universitat Rovira i Virgili

Criteris d'admissió

INSCRIPCIONS NOU CURS ACADÈMIC

El termini de preinscripció en primera fase comença cada any al març i acaba a finals de maig. La segona fase acaba a finals de juliol.

La selecció dels preinscrits durà a terme tenint en compte els següents criteris:

El Màster en Genètica, Física i Química Forense va dirigit a estudiants que posseeixen una titulació universitària oficial amb formació en ciències experimentals, ciències de la vida i tecnologies relacionades.

Per exemple: Graduats en Bioquímica, Biologia, Química, Biotecnologia, Física, Geologia, Medicina, Farmàcia, Veterinària, Ciències Ambientals, Ciència i Tecnologia dels Aliments, o Enginyeries. Durant el període d'admissió, els estudiants hauran d'acreditar aquest títol de forma oficial.

El Màster també va dirigit a professionals forenses que vulguin actualitzar o aprofundir algun aspecte concret.