Universitat Rovira i Virgili

Col·laboradors experts

  • >> El pla d'estudis del Màster compta amb la valuosa aportació de membres experts de la policia científica

L'equip docent es completa amb participació de professionals de la Divisió de Policia Científica, de la Divisió de Trànsit del Cos de Mossos d'Esquadra, i de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya que aporten el seu coneixement realitzant seminaris i sessions monogràfiques en el marc d'algunes de les assignatures. També es preveu almenys una sortida de camp perquè els estudiants puguin conéixer sobre el terreny les instal·lacions i les experiències dels professionals en aquesta àrea.