Universitat Rovira i Virgili

Un equip de garanties

L'equip del Màster el formen professionals amb una reconeguda trajectòria docent i de recerca, un equip especialitzat i amb know how per abarcar amb garanties totes les tècniques que es fan servir en la caracterització i l'anàlisi de proves forenses.