Universitat Rovira i Virgili

Perfil d'ingrés

El Màster en Genètica, Física i Química Forense va dirigit a estudiants que posseeixen una titulació universitària oficial amb formació en ciències experimentals, ciències de la vida i tecnologies relacionades, com Graduats en Bioquímica, Biologia, Química, Biotecnologia, Física, Geologia, Medicina, Farmàcia, Ciències Ambientals, Ciència i Tecnologia dels Aliments, o Enginyeries. Durant el període d'admissió, els estudiants hauran d'acreditar aquest títol de forma oficial.

El Màster també va dirigit a professionals forenses que vulguin actualitzar o aprofundir algun aspecte concret.

La selecció dels preinscrits al Màster XXXXXXXXXXXXXXXXXX es durà a terme, bàsicament, tenint en compte els següents criteris: