Universitat Rovira i Virgili

Pla d'estudis i horaris

El pla d'estudis del Màster consta de 60 ECTS i està pensat per realitzar-se en un curs acadèmic. Del total de crèdits ECTS, 42 són assignatures obligatòries, i 18 corresponen al Treball de Fi de Màster (TFM), que es desenvolupa durant el segon quadrimestre.

ECTS

Calendari

Assignatura

6 1rQ
9 Anual
4,5 1rQ
9 Anual
4,5 1rQ
4,5 2nQ
4,5 2nQ
18 2nQ

  • HORARIS 2023-2024

  • El Treball de Fi de Màster (TFM)

  • El Treball de Fi de Màster (TFM, 18 ECTS) és un projecte de recerca tutelat que es realitza durant el segon quadrimestre de curs, i que permet a cada estudiant una especialització més gran en les matèries i àrees d'estudi que li resultin més interessants. Per  dur-lo a terme, els estudiants poden incorporar-se a un grup de recerca de la Facultat de Química, o als laboratoris d'alguna de les institucions que col·laboren amb aquest ensenyament ( consulteu algunes de les entitats col·laboradores on els nostres estudiants han realitzat el seu TFM)
  • Llengua d'impartició

  • Català i castellà.