Universitat Rovira i Virgili

L'equip docent

  • Tenim la missió de formar professionals competents en l'àmbit Forense, i fomentar la metodologia científica en l'anàlisi d'evidències

  • Dr. Raúl Beltrán

  • Coordinador

  • Llicenciat en Bioquímica per la Universitat Rovira i Virgili (2006) i Doctor per la Universitat Rovira i Virgili (2011). És professor visitant de Bioquímica i Biologia Molecular del Departament de Bioquímica i Biotecnologia de la Universitat Rovira i Virgili (universitat pública de Tarragona).
    És membre del grup de recerca "Bioactivitat Molecular dels Aliments". Ha publicat 80 articles en revistes internacionals indexades segons Journal Citations Reports (JCR) amb 1693 cites, que produeixen un índex h de 24 (2019.06.26), 3 capítols de llibre, i ha supervisat 2 tesis doctorals i multitud de treballs de fi de màster i grau.
    Ha realitzat estades d'investigació al Centre for Complement and Inflammation Research a l'Imperial College London. Té experiència en el camp de la biologia molecular i la genètica. És membre de la Societat Espanyola de Bioquímica i Biologia Molecular.
     


Equip docent

Pujar

Dra. Marta Calull

Doctora en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona, professora titular de l'àrea de Química Analítica de la mateixa universitat. Actualment la seva investigació se centra en el desenvolupament i aplicació de diferents estratègies de preconcentració combinades amb la tècnica d'electroforesi capil·lar, en particular per a la determinació de diferents analits en mostres mediambientals i biològiques. Té una gran experiència en el desenvolupament de metodologies analítiques mitjançant les tècniques d'electroforesi capil·lar i cromatografia de líquids, així com en diverses tècniques d'extracció, com la SPE entre d'altres. Té una llarga trajectòria docent en el camp de la química analítica tant en estudis de grau (Química, Biotecnologia, Enginyeria Química) com de màster (Química a la Indústria, Tècniques Cromatogràfiques Aplicades) i doctorat.

Pujar

Dr. Ricard Boqué

Llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona (1991) i Doctor en Química per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona (1997). Professor Titular de Química Analítica del Departament de Química Analítica i Química Orgànica de la Universitat Rovira i Virgili (2002). Té quatre trams (quinquennis) docents i tres trams (sexennis) d'investigació. És membre del grup de recerca consolidat de la Generalitat de Catalunya "Quimiometria, Qualimetria i Nanosensors" (2014 SGR 433). És expert en anàlisi química, en anàlisi de dades (quimiometria) i en autenticació alimentària. Ha dirigit sis tesis doctorals i ha participat en més de 30 projectes competitius a escala nacional i 5 projectes europeus. És autor de 75 articles en revistes científiques indexades (un 75% dels quals en revistes del primer quartil), amb 1612 cites que produeixen un índex h de 25 (2016.03.18). També és autor de més de 80 comunicacions en congressos científics, de 11 capítols de llibre i més de 20 articles en revistes de divulgació científica. Ha impartit docència en més de 20 cursos per a empreses i organismes oficials. És membre de la Societat Espanyola de Química Analítica i de la Societat Catalana de Química.

Pujar

Dra. Magdalena Aguiló

Catedràtica de Cristal·lografia de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona. És llicenciada i doctora en Física per la Universitat de Barcelona. La seva formació predoctoral i postdoctoral es va dur a terme al Departament de Cristal·lografia i Mineralogia de la Universitat de Leiden,  la Universitat d'Utrecht, Holanda i en el Departament de Cristal·lografia a la Universitat de Barcelona. Ha publicat més de 272 articles en revistes internacionals indexades segons JCR, 2 patents i altres comunicacions. Ha rebut més de 4609 cites i l'índex H=35. El treball de recerca se centra en Cristal·lografia, creixement de cristalls i d'epitàxies i obtenció de nanomaterials. Caracterització de materials cristal·lins mitjançant tècniques de Difracció de Raigs-X (DRX). El 2013 va rebre el premi de professor distingit de la Universitat Rovira i Virgili.

Pujar

Dr. José Antonio Reina

Professor Titular d’Universitat de l’àrea de Química Orgànica del Departament de Química Analítica i Química Orgànica de la Universitat Rovira i Virgili. Grup de recerca: Polímers sostenibles.

Pujar

Dr. Joan Ferré

Joan Ferré Baldrich és Doctor en Química per la Universitat Rovira i Virgili i professor del Departament de Química Analítica i Química Orgànica de la mateixa universitat. Imparteix docència en l'àmbit de la química analítica i la quimiometria. Ha format part de l'equip investigador d'una desena de projectes de R + D + I d'àmbit estatal i europeu finançats en convocatòries competitives d'entitats públiques. Ha publicat 57 treballs de recerca de l'àmbit de la quimiometria en revistes internacionals, que produeixen un índex h de 21 (2016.10.03) i ha codirigit 5 tesis doctorals.

Pujar

Dra. Marisol Larrechi

Catedràtica de Química Analítica, al departament de Química Analítica i Química Orgànica de la URV, des de l'any 2009. Es va llicenciar en Ciències Químiques a la Universitat de Valladolid (1978) i és doctora en Química per la Universitat de Barcelona (UB) (1986). Va iniciar la carrera docent l'any 1982 a la Facultat de Química de Tarragona. És membre del grup d'investigació denominat "Quimiometria Qualimetria i Nanosensors" i la seva activitat investigadora se centra en el desenvolupament de metodologies analítiques basades en tècniques espectroscòpiques moleculars i anàlisi multivariant per a l'anàlisi "in-situ" de les mostres. Des que va començar la seva tasca investigadora, ha dirigit 10 tesis doctorals, publicat 82 articles en revistes científiques internacionals i presentat 85 comunicacions en congressos científics. El treball de recerca ha comptat sempre amb finançament públic i privat. Va ser secretària (1999-2001) i directora del departament (2003-2007).

Pujar

Dra. Ximena Terra

Llicenciada en Bioquímica per la Universitat Rovira i Virgili (2004) i Doctora en Bioquímica amb Menció de Doctorat Europeu per la mateixa Universitat (2009). Postgrau en "Disseny i Estadística en Ciències de la Salut" de la Universitat Autònoma de Barcelona (2011-2012). Investigadora postdoctoral a la Unitat d'Investigació de l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona. Participació en múltiples projectes d'investigació finançats pel Ministeri de Ciència i Innovació i per l'Institut de Salut Carlos III. Investigadora Principal de tres projectes competitius. Ha publicat tres capítols de llibre, 7 articles de revisió i més de 70 articles d'investigació en revistes internacionals amb 2103 cites totals, i una mitjana de 29 cites per article, que produeixen un índex h de 26 (Gener 2023). Ha realitzat diverses estades de recerca a centres internacionals com l'Institute of General Pathology, de la Universitat Catòlica de Roma, a l'Imperial College de Londres a la Divisió d'Inmunogenética i a Duke-NUS Medical School a Singapur. Gràcies a aquest vessant investigadora posseeix àmplia experiència en la majoria de les tècniques de Biologia Molecular que s'utilitzen en Genètica Forense, encara que aplicades a altres camps com la Clínica o el camp de la Nutrició.

Pujar

Dra. Esther Rodríguez

Esther Rodríguez Gallego és Llicenciada en Biotecnologia i Doctora en Biomedicina amb menció de Doctorat Internacional per la Universitat Rovira i Virgili. Actualment es professora visitant del Departament de Bioquímica i Biotecnologia d'aquesta mateixa universitat. Va realitzar la seva tesi doctoral a la Unitat de Recerca Biomèdica (URB-CRB) de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus i l'Institut d' Investigació Sanitària Pere Virgili. La seva recerca es va centrar en l'estudi de la connexió entra la inflamació i el metabolisme i en la cerca de marcadors biològics i noves estratègies terapèutiques en l'obesitat i la malaltia del fetge gras. A més, va realitzar una estada predoctoral de sis mesos a l'Albert Einstein College of Medicine a New York

El 2015, després de defensar la seva tesi doctoral, es va incorporar com a investigadora post-doctoral al Grup de Recerca Infecció i Immunitat (INIM) de l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona i l'Institut d' Investigació Sanitària Pere Virgili (2015-2019). Durant aquest període la seva recerca es va centrar en l'estudi de la infecció pel VIH.

Finalment, el setembre de 2019 es va incorporar al Grup de Recerca MoBioFood.

La seva producció científica compta amb una elevada participació en diferents projectes de recerca competitius,3 patents i 39 treballs publicats en revistes internacionals indexades amb 731 cites que donen un índex h de 16 segons la Web of Science (octubre 2019).

Pujar

Dra. Maria Cinta Pujol

Llicenciada en Ciències Químiques per la Universitat Rovira i Virgili (URV, 1996) i Doctora en Química pel Departament de Química Física i Inorgànica (DQFI-URV, 2001). Com a investigadora postdoctoral va treballar al centre de transuranium elements, a Alemanya. El 2004, es va incorporar a la URV, com a investigadora Ramon i Cajal. El 2009, es va incorporar com a professora agregada en l'àrea docent de Física de l'DQFI de la URV. Des de llavors, ha impartit docència en Física, cristal·lografia i ciència dels materials en diferents ensenyaments. M.C. Pujol ha dirigit 5 tesis doctorals, 2 tesis de màster i 3 treballs de recerca. Ha publicat 100 publicacions científiques amb un índex h = 25 (Juliol 2016). Entre els seus expertezas figuren les microscòpies òptiques i electròniques; i les propietats estructurals i físiques dels materials.

Pujar

Dr. Joan Carles Ronda

Llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona (1985) i Doctor en Ciències Químiques per la Universitat Rovira i Virgili (1993). Dues estàncies post-doctorals a la Case Western Reserve University (Cleveland OH, USA) sota la direcció del Prof. Virgil Percec per dedicar-se a la recerca en el camp dels polímers cristall líquid i els fenòmens de reconeixement molecular. Catedràtic de Universitat de Química Orgànica (2011). Recerca enfocada a la síntesis i caracterització de materials polímers. En el Grup de Polímers de la URV ha estudiat aspectes de sostenibilitat en la producció de polímers. En la línia de recerca en polímers sostenibles SUSPOL, s'ha dedicat a la síntesi de materials polímers a partir de fonts renovables i especialment dels olis vegetals. S'ha interessat pel desenvolupament de polímers retardants a la flama emprant procediments respectuosos amb el medi ambient. Ha participat  en 17 projectes de recerca finançats per fons públics i 18 projectes de recerca i transferència finançats per empreses privades. Ha co-dirigit 12 Tesis doctorals i es coautor de més 116 publicacions en revistes internacionals, diversos capítols de llibre i unes 90 comunicacions a congressos nacionals e internacionals, 6 d'elles com a ponències convidades.

Pujar

Dr. Santiago Garcia Vallvé

Llicenciat en Ciències Químiques i Doctor en Bioquímica per la Universitat Rovira i Virgili (URV). Al 2001 va ser investigador visitant de l'European Bioinformatics Institute (EBI) a Cambridge, Regne Unit. Des del 2003 és Professor Titular d'Universitat del Departament de Bioquímica i Biotecnologia (URV). Actualment es membre del grup de recerca de Quimioinformàtica i Nutrició. Ha desenvolupat la seva recerca en els àmbits de la Bioinformàtica, genòmica, evolució molecular, genètica molecular, Quimioinformàtica, cribratge virtual i desenvolupament computacional de fàrmacs. Ha dirigit sis tesis doctorals i és autor de més de 50 articles en revistes indexades. Ha desenvolupat diverses eines bioinformàtiques i bases de dades d'ampli ús en el seu àmbit. Membre de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM) i Societat Catalana de Biologia (SCB).

Pujar

Dra. Carme Aguilar Anguera

  Doctora en Ciències Químiques per la Universitat Rovira i Virgili, actualment és catedràtica de l'àrea de Química Analítica de la mateixa universitat. La seva activitat investigadora se centra bàsicament en dos àmbits. D'una banda en el desenvolupament i aplicació de mètodes analítics per a la determinació de diferents compostos en mostres ambientals i biològiques, i en aquest sentit és experta en l'ús de la cromatografia de líquids i l'electroforesi capil·lar acoblades a l'espectrometria de masses, així com en diverses tècniques d'extracció, especialment SPE. En el cas de l'electroforesi capil·lar també és especialista en diferents estratègies de preconcentració acoblades en línia amb el sistema electroforètic. L'altre àmbit en el qual està centrada la seva recerca és en l'anàlisi radioquímic ambiental, tasca que desenvolupa en el laboratori URAIS (Unitat de Radioquímica Ambiental i Sanitària), que està gestionat pel grup de recerca. Té una llarga trajectòria docent en el camp de la química analítica tant en estudis de grau (Química, Biotecnologia, Enginyeria Química) com de màster (Tècniques Cromatogràfiques Aplicades, Genètica, Química i Física Forense, Eines per al Desenvolupament Professional a la Indústria). A més, participa de manera molt activa en la divulgació de la química a través diferents activitats dirigides a estudiants de secundària.


ORCID: 0000-0002-5913-2599

Pujar

Dr. Luca Guerrini

  Llicenciat en Química Industrial per la Universitat degli Studi di Bologna (Itàlia) i Doctor en Química Física per la Universitat Autònoma de Madrid (Espanya, 2009). Investigador postdoctoral a les universitats de Twente (Països Baixos, 2009), Strathclyde (Regne Unit, 2010-2012), i Vigo (Espanya, 2012-2013). Investigador postdoctoral Marie Curie (Intra-European Fellowship for career development) a la Universitat Rovira i Virgili (2013-2015). Investigador Sènior a Medcom Advance SA (2015-2017), una companyia dedicada a la investigació i el desenvolupament de la nanotecnologia per a la seva aplicació al camp biomèdic. Investigador TECNIOspring PLUS al Centre Tecnològic de la Química de Catalunya (Espanya) i la Universitat d'Hamburg (Alemanya, 2017). Investigador Ramon i Cajal a la Universitat Rovira I Virgili (Espanya, 2017-2022). Actualment és professor agregat al Departament de Química Física i Inorgànica de la Universitat Rovira I Virgili. La seva investigació se centra en el desenvolupament de dispositius ultrasensibles basats en nanofotònica i espectroscòpies moleculars per a aplicacions mediambientals i de diagnòstic. És coautor de 80 publicacions a revistes indexades i diversos capítols de llibres (> 4000 cites, factor h = 38). Ha dirigit 4 tesis doctorals, 5 treballs de màster, a més de participar en 30 projectes de recerca i transferència finançats amb fons públics (5 dels quals, com a investigador principal).

Pujar

Dr. Josep Maria Serres Serres

És llicenciat en Física per la Universitat de Barcelona i Doctor en Física Aplicada amb menció de Doctorat Internacional per la Universitat Rovira i Virgili on va obtenir el premi extraordinari del programa de doctorat en Nanociència, Materials i Enginyeria Química. Ha realitzat estades de Investigació en el Max Born Institute en Berlin i també al Institut de Física de làsers d'alta potencia en el centre HILASE, Praga. Des de el 2018 és el responsable en la línia de Fotònica dins la unitat de Sistemes Avançats de Fabricació de la Fundació Eurecat. Paral·lelament, també és professor associat en el Departament de Química Física i Inorgànica, facultat de Química de la URV, impartint docència de física en diferents ensenyaments. 
Actualment, està vinculat amb la recerca i desenvolupament a diferents projectes científics on s'ha dedicat principalment a la investigació de làsers d'estat sòlid en ones contínues i polsades a partir del creixement de cristalls, detecció òptica per interrogació òptica, caracterització de materials, visió hiperespectral i intel·ligència artificial per a diverses aplicacions a la indústria. 4.0. D'aquests, el desenvolupament de prototips de nous làsers compactes d'ona continua i polsada en el rang del infraroig i visible, com prototipatges de dispositius i sensors per a la indústria 4.0, indústria connectada i amb visió artificial aplicant algoritmes per una manufactura més eficient enfocada cap al Zero Defect.
Durant aquest temps fins a l'actualitat, ha dirigit 1 tesi doctoral, 4 treballs de màster i a més de ser autor de de 170 publicacions a revistes i congressos internacionals, més de 1300 cites i un factor h = 21.