Universitat Rovira i Virgili

Qualitat contrastada

  • > Tres departaments de la URV -Química Analítica i Química Orgànica, Química Física i Inorgànica, i Bioquímica i Biotecnologia- cooperen en el programa del Màster

El màster en Genètica, Física i Química Forense ha estat acreditat favorablement per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) .La Facultat de Química de la URV, en la que s'imparteix el màster, ha obtingut també l'acreditació institucional, fet que la converteix en la primera i, de moment, única facultat d'una universitat pública catalana amb aquesta acreditació en l'àmbit de la Química i de la Bioquímica. L'acreditació institucional certifica que la facultat desenvolupa els seus ensenyaments amb qualitat. Al mateix temps, garanteix que disposa dels mecanismes que asseguren la qualitat de tots el processos que afecten les accions formatives que fa el centre.

L'equip del Màster el formen professionals amb una reconeguda trajectòria docent i de recerca, un equip especialitzat i amb know how per abarcar amb garanties totes les tècniques que es fan servir en la caracterització i l'anàlisi de proves forenses.