Universitat Rovira i Virgili

Formació interdisciplinar

  • > El Màster proposa un enfocament multidisciplinar que és únic en l'àmbit dels ensenyaments de post grau a Catalunya

La Forense és una ciència empírica i interdisciplinària. Els estudiants del Màster aprenen a treure profit del potencial de cadascuna de les disciplines cientítiques que hi intervenen (química, física, genètica, bases de dades, estadística...), i a resoldre problemes complexos de forma crítica, creativa i innovadora.